Het KDK modelschema

In verbinding met het kwadrantenmodel van Ken Wilber ziet dat er zo uit: de Kunstenaar maakt de cirkel compleet: zorgt voor de integraliteit en staat daarmee voor het Geheel.